Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Trang chủ / Giới thiệu

Giá trị cốt lõi

ALLSEA DMCC là một công ty quản lý tàu CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU và CHI PHÍ HIỆU QUẢ. Công ty được thành lập vào năm 2018 bởi một đội ngũ quản lý gồm các nhân viên có năng lực chuyên môn cao với kinh nghiệm phong phú trong tất cả các khía cạnh của quản lý tàu.

  • Quản lý Kỹ thuật
  • Sửa chữa thường xuyên và Sửa chữa định kỳ
  • Cung ứng Vật tư và Nhiên liệu
  • Quản lý An toàn và Đánh giá giám định tàu
  • Quản lý Thuyền viên
  • Pháp chế Hàng hải và Bồi thường
  • Phần mềm Quản lý tàu

Tầm nhìn

Trở thành một công ty Quản lý tàu hàng đầu khu vực với HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỐT NHẤT.

Sứ mệnh

CHI PHÍ HIỆU QUẢ: Công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; nơi năng động và tiết kiệm chi phí nhất ở châu Á, đảm bảo chi phí quản lý, cung cấp, sửa chữa thấp hơn cho các tàu. Vị trí chiến lược của nó ở giữa tuyến đường hàng hải trên thế giới cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ ngay lập tức cho bất kỳ tàu nào giao dịch ở châu Á.

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU: Chúng tôi được công nhận bởi Hiệp hội Đăng kiểm cao nhất như NK, KR, ABS và được công nhận bởi hầu hết các cơ quan chính quyền hành chính cờ. Chính sách của chúng tôi tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn vận chuyển quốc tế liên quan đến Sức khỏe, An toàn, An ninh, Môi trường và Chất lượng.

Sứ mệnh

CHI PHÍ HIỆU QUẢ: Công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; nơi năng động và tiết kiệm chi phí nhất ở châu Á, đảm bảo chi phí quản lý, cung cấp, sửa chữa thấp hơn cho các tàu. Vị trí chiến lược của nó ở giữa tuyến đường hàng hải trên thế giới cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ ngay lập tức cho bất kỳ tàu nào giao dịch ở châu Á.

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU: Chúng tôi được công nhận bởi Hiệp hội Đăng kiểm cao nhất như NK, KR, ABS và được công nhận bởi hầu hết các cơ quan chính quyền hành chính cờ. Chính sách của chúng tôi tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn vận chuyển quốc tế liên quan đến Sức khỏe, An toàn, An ninh, Môi trường và Chất lượng.

Cơ cấu nhân sự

CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỊCH HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Dũng

- 35 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Tài chính vận tải biển và Quản trị

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Ông Quảng Trọng Văn

- Giám đốc điều hành

- 40 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển

- Chuyên ngành Đóng mới và Sửa chữa tàu

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

- Trợ lý Giám đốc điều hành

- 7 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Quản lý tàu

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Bà Mạc Thị Như Thủy

- Kế toán trưởng
- 10 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Tài chính - Kế toán

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ông Hồ Văn Bá

- PHÓ GIÁM ĐỐC phụ trách Thuyền Viên / An Toàn / Pháp chế
- 30 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Khai thác Thương mại và Quản lý tàu

DPA
DPA

Capt. Maeng Kyung Jae

- DPA
- 40 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Quản lý An toàn

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ông Hoàng Trung Nghĩa

- PHÓ GIÁM ĐỐC phụ trách Kỹ thuật - Vật tư

- 20 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Quản lý Kỹ thuật

HCNS - THUYỀN VIÊN
HCNS - THUYỀN VIÊN

Bà Mai Ngọc Lan

- Quản lý Nhân sự Thuyền viên

- 10 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành HCNS - Quản lý thuyền viên

AN TOÀN AN NINH
AN TOÀN AN NINH

Capt. Phạm Đức Phương

- Trưởng Phòng An toàn-An ninh hàng hải

- 23 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Quản lý an toàn

PHÁP CHẾ BỒI THƯỜNG
PHÁP CHẾ BỒI THƯỜNG

Ông Bùi Cảnh Hưng

- Chuyên viên Pháp chế

- 3 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Luật Hàng hải và Thương mại

VẬT TƯ
VẬT TƯ

Ông Thái Văn Cường

- Chuyên viên Vật tư 

- 8 năm kinh nghiệm ngành vận tải biểnyears’ experience in shipping industry
- Chuyên ngành Quản lý Kỹ thuật - Vật tư

KỸ THUẬT
KỸ THUẬT

Ông Hoàng Văn Ngọc

- Trưởng phòng Kỹ thuật 

- 15 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Quản lý Kỹ thuật

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ông Trần Việt Linh

- Chuyên viên CNTT

- 2 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Công nghệ thông tin

Đội ngũ

Ông Nguyễn Tiến Dũng

- 35 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Tài chính vận tải biển và Quản trị

Ông Quảng Trọng Văn

- Giám đốc điều hành

- 40 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển

- Chuyên ngành Đóng mới và Sửa chữa tàu

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

- Trợ lý Giám đốc điều hành

- 7 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Quản lý tàu

Bà Mạc Thị Như Thủy

- Kế toán trưởng
- 10 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Tài chính - Kế toán

Ông Hồ Văn Bá

- PHÓ GIÁM ĐỐC phụ trách Thuyền Viên / An Toàn / Pháp chế
- 30 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Khai thác Thương mại và Quản lý tàu

Capt. Maeng Kyung Jae

- DPA
- 40 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Quản lý An toàn

Ông Hoàng Trung Nghĩa

- PHÓ GIÁM ĐỐC phụ trách Kỹ thuật - Vật tư

- 20 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Quản lý Kỹ thuật

Bà Mai Ngọc Lan

- Quản lý Nhân sự Thuyền viên

- 10 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành HCNS - Quản lý thuyền viên

Capt. Phạm Đức Phương

- Trưởng Phòng An toàn-An ninh hàng hải

- 23 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Quản lý an toàn

Ông Bùi Cảnh Hưng

- Chuyên viên Pháp chế

- 3 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Luật Hàng hải và Thương mại

Ông Thái Văn Cường

- Chuyên viên Vật tư 

- 8 năm kinh nghiệm ngành vận tải biểnyears’ experience in shipping industry
- Chuyên ngành Quản lý Kỹ thuật - Vật tư

Ông Hoàng Văn Ngọc

- Trưởng phòng Kỹ thuật 

- 15 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Quản lý Kỹ thuật

Ông Trần Việt Linh

- Chuyên viên CNTT

- 2 năm kinh nghiệm ngành vận tải biển
- Chuyên ngành Công nghệ thông tin

Swipe